BÓL ŚCIĘGIEN ACHILLESA
Ból ścięgien Achillesa zazwyczaj dotyczy jednej nogi lecz czasami zdarza się obustronny. Problem ten dotyczy głównie biegaczy niezależnie od techniki jaką biegają. Pojawia się u biegających z pięty i ze śródstopia, pojawia się u sprinterów i u maratończyków. Natomiast u każdej z tych grup problem ścięgna piętowego będzie wyglądał nieco inaczej. Sprinterzy często zrywają ścięgno lub nadrywają w wyniku silnego odbicia. Może to się zdarzyć nawet w przypadku teoretycznie zdrowego ścięgna. Długodystansowi biegacze częściej doprowadzają ścięgno do zwyrodnienia lecz nie zrywają go. Ścięgno u biegaczy może boleć już na etapie zmian funkcjonalnych lub dopiero na etapie zmian strukturalnych. Zmiany funkcjonalne oznaczają problem ze zbyt dużym usztywnieniem mięśni płaszczkowatych i brzuchatych łydki, które wplatają się w ścięgno i drażnią je powodując ból. Ten problem jest bardzo łatwy do rozwiązania. Napięcie mięśni otaczających ścięgno Achillesa powoduje przewlekłe niedokrwienie co uniemożliwia jego odżywianie i regenerację. Sytuacja taka stopniowo doprowadza do uszkodzenia struktury (zmian zwyrodnieniowo-przeciażeniowych), które można potwierdzić badaniem USG.
Tak popularne stwierdzenie jak zapalenie ścięgna Achillesa w praktyce występuje niezmiernie rzadko, gdyż w badaniach histologicznych nie stwierdza się obecności procesu zapalnego a jedynie zwyrodnieniowy. Leczenie ścięgna w takim stanie jest bardziej czasochłonne, ale jest możliwe.