KSZTUSZENIE PODCZAS SPOŻYWANIA POSIŁKÓW
Krztuszenie się podczas przełykania napojów i jedzenia do problem koordynacji mięśni podgnykowych i nadgnykowych, które znajdują się z przodu szyi i pod żuchwą. Są to bardzo małe mięśnie, których zadaniem jest jedynie dostrajanie pracy kości gnykowej i mechanizmu przełykania. Mięśnie te świetnie pełnią swą rolę jeżeli szyja i głowa są prawidłowo ustawione względem siebie. Czasami zdarza się, że w wyniku napięć innych większych mięśni głowa jest nieprawidłowo ustawiona względem szyi i wtedy mięśnie gnykowe musza wykonać ciężką pracę by skutecznie przełykać. Kiedy napięcie okolicznych mięśni jest zbyt duże by mogły je skompensować, zaczynają pojawiać się zaburzenia przełykania. Jedynym sposobem na wyleczenie jest przywrócenie prawidłowego ustawienia w przestrzeni głowy i szyi a proces przełykania ureguluje się samoczynnie.