NADERWANIE WIĘZADEŁ
Naderwanie więzadeł oznacza zerwanie części włókien kolagenowych więzadła bez całkowitego przerwania jego ciągłości. Do naderwań więzadeł dochodzi najczęściej  w wyniku urazów skrętnych a najczęściej nadrywanymi są więzadło krzyżowe przednie kolana i wiązadło poboczne przyśrodkowe kolana. Ból towarzyszący urazowi w dużej mierze jest spowodowany obronnym napięciem struktur mięśniowo-powięziowych. Uwolnienie tych napięć znacząco zmniejsza ból i najczęściej umożliwia normalne chodzenie bez odczuwania bólu. Przy niewielkim naderwaniu można normalnie funkcjonować unikając jedynie ruchów skrętnych by nie drażnić uszkodzonych włókien kolagenowych. Unieruchamianie kończyny w takiej sytuacji jest błędem bo powoduje tylko niepotrzebnie utrwalanie powstałych w wyniku urazu napięć oraz szereg niekorzystnych kompensacji w całym ciele.