NIEESTETYCZNY CHÓD
Każdy jest w pewnym stopniu asymetryczny i tym samym asymetrycznie chodzi. Asymetria daje się dostrzec w każdym ruchu, gestach, nawykowo przyjmowanych pozycjach w pracy i wielu innych momentach. To co obserwujemy wynika z asymetrii układu ruchu: mięśni, stawów, powięzi. A skąd bierze się ta asymetria? Po części z nawyków ruchowych, praworęczności, dominacji jednego oka i ucha nad drugim, lecz duży wpływ na to ma asymetria ułożenia narządów wewnętrznych w jamie klatki piersiowej i w jamie brzusznej. Serce jeży bardziej po lewej stronie, płuco prawe jest większe od lewego, mamy tylko jedną wątrobę po prawej i tylko jedną mniejszą śledzionę po lewej stronie, tylko jeden żołądek… Narządy wewnętrzne są bardzo asymetryczne i stąd też wynika asymetria widziana na zewnątrz ciała. Asymetrię ciała można redukować ale nikt nigdy nie będzie idealnie symetryczny.