WYKONUJESZ PRACĘ BIUROWĄ?
Ból kolan pojawiający się po długim siedzeniu związany jest przede wszystkim z niedokrwieniem różnych struktur okołostawowych.  Jeżeli ból dotyczy całego kolana problemem może być ucisk tętnicy podkolanowej przez krawędź krzesła/fotela i ból stawu w wyniku niedokrwienia. Oczywiście krzesło nie powodowałoby takich objawów gdyby tętnica nie była dodatkowo uciśnięta przez mięśnie między którymi przebiega. Może dojść też do usztywnienia zbyt napiętej powięzi powierzchownej, która po dłuższym unieruchomieniu da objawy sztywności całego kolana. Odmienną sytuacją może być ból z przodu kolana, który może być spowodowany niedokrwieniem chrząstki lub co gorsze jej chonodromalacją (rozmiękanie chrząstki). Chrząstka stawu rzepkowo-udowego jak każda chrząstka nie lubi długo przebywać w jednej pozycji, gdyż odżywiana jest wyłącznie w ruchu przez rozprowadzanie mazi stawowej po jej powierzchni. W bezruchu maź stawowa gęstnieje i nie odżywia komórek chrzęstnych. Podczas siedzenia chrząstka rzepki jest dociskana do kości udowej przez napięcia mięśnia czworogłowego uda. Czasami ból z przodu kolana może być powodowany samym napięciem mięśni z przodu uda na długo zanim jeszcze dojdzie do uszkodzenia chrząstki. Nie zwlekaj i przyjdź. Pomożemy Ci.