PRACA PRZY KOMPUTERZE
Mrowienia palców podczas pracy przy komputerze mogą mieć podłoże neurologiczne, naczyniowe lub mięśniowe. Natomiast w związku z tym, że naczynia i nerwy biegną otoczone tkanką mięśniowo-powięziową, są od niej zależne. Napięte mięśnie zaciskając się na nerwach i naczyniach powodują zespoły niedokrwienne nerwów przez co mają one zaburzoną funkcję. Nerw pozbawiony prawidłowego ukrwienia nie jest w stanie prawidłowo przewodzić bodźców, stąd odczucie parestezji bądź zaburzenia czucia opuszek palców. Czasami nerwy zostają uciśnięte w kanale nadgarstka (zespół cieśni nadgarstka) przez przeciążenie i obrzęk ścięgien przebiegających w sąsiedztwie. Może być to spowodowane nieprawidłową pozycją dłoni podczas pracy myszką czy klawiaturą. Czasami mrowienia palców są wynikiem napięcia mięśni przedramienia i znajdujących się w nich punktów spustowych. Pilnej konsultacji wymaga mrowienie wszystkich palców w obu dłoniach zwłaszcza pogarszających się przy konkretnych ruchach głową.