ZAWROTY GŁOWY
Zawroty głowy to problem złożony i może mieć wiele przyczyn. Zawroty mogą być pochodzenia z OUN (ośrodkowego układu nerwowego), błędnikowego,  otolitowego lub szyjnego. Pierwsza grupa obejmuje problemy móżdżku lub kory mózgu i wymaga konsultacji neurologa.  Drugą grupę, czyli zaburzeniami błędnikowymi,  zajmuje się otolaryngolog. Natomiast zawroty głowy pochodzenia otolitowego lub szyjnego mogą być z powodzeniem leczone terapią manualną. Otolity to grudki fosforanu wapnia wielkości kilku µm, które są elementami narządu słuchu i równowagi. Zdarza się, że w wyniku jakiegoś wstrząsu zaburza się ich położenie. Otolity należy wtedy nastawić wykonując specyficzny manewr polegający na szybkim wstrząsaniu głową. Zaburzenia otolitowe powodują bardzo silne zawroty głowy zwłaszcza przy wstawaniu z łóżka, zmianie kierunku poruszania, gwałtownych ruchach. Czasem występują z wymiotami.  Ostatnią przyczyną mogą być zablokowania stawów łączących czaszkę z kręgosłupem szyjnym gdyż stawy te są dodatkowym narządem równowagi i są bogate w receptory nerwowe. Dają objawy zawrotów głowy zwłaszcza przy ruchasz rotacyjnych głową i szyją.  Kluczem do skutecznego leczenia jest wnikliwa i precyzyjna  diagnostyka a w razie potrzeby współpraca z innymi specjalistami.